ภาพข่าวกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย

MUSC Research Forum

 1.  “ทิศทางและนโยบายการสนับสนุนงานวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ หลักเกณฑ์การของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณการวิจัย จาก บพข. ประจำปี 2565”
  📆 วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00-12.00 น.  📸 ภาพกิจกรรม / เอกสารประกอบการประชุม / วีดีโอการบรรยาย
 2. คณะวิทยาศาสตร์ หารือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือพัฒนางานวิจัยด้าน Drug Discovery
  📆 วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.30-16.00 น.
 3. MUSC Research Forum ในหัวข้อ “Mass Spectrometry Research Networking”
  📆 วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 15.30 น.
 4. Mahidol Science Research Forum ในหัวข้อ ทิศทางและการส่งเสริมการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  📆 วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น.  📸 ภาพกิจกรรม / เอกสารประกอบการประชุม