ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2565

🗓ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.30 – 12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Cisco Webex